Laden...

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

De vijf natuurgerichte principes

Onze benadering van de cliënt is holistisch, wat wil zeggen dat de mens als één geheel wordt beschouwd, waarbij alle delen - zowel lichamelijk, psychisch als emotioneel - met elkaar samenhangen en elkaar onderling beïnvloeden.

De basis voor onze behandelingen bestaat uit het ondersteunen van het zelfgenezend vermogen van de cliënten met gebruikmaking van natuurlijke middelen.Psyche

Vaak is een bepaald gedragspatroon (bijvoorbeeld de overtuigingen en de opvoeding) (mede) oorzaak van de klachten. Dit gebeurd vaak onderbewust. Bewustwording van datgene dat iemand belemmerd, wie iemand is en wat iemand graag wil (bijvoorbeeld het zelfvertrouwen) zorgt dat de cliënt beter in haar / zijn vel zit, de toekomst aan kan en zin in het leven krijgt en heeft. Bij de behandeling van de cliënt wordt veel aandacht besteed aan de onderliggende mogelijke oorzaak of oorzaken van de klacht of aandoening. Wij gebruiken dan ook een combinatie van de Jassentechniek, counseling, massages, Quantum Touch en Reiki om een zo goed en volledig resultaat te bereiken.

Herstel van energie

Het weer in beweging brengen van de geblokkeerde energie en/of energie toe te voeren, is heel erg belangrijk omdat anders geen genezing kan plaatsvinden. Het absolute of relatieve gebrek aan levensenergie heeft tot gevolg dat het energetisch systeem (chakra's, meridianen) niet optimaal werkt en daardoor ook het zenuwstelsel, waardoor organen en weefsels onvoldoende informatie ontvangen en hierdoor ontregeld kunnen raken. Om te bepalen welke behandeling of behandelingen nodig zijn nemen wij eerst een anamnese af. Dit vindt plaats door het invullen van een formulier (dit formulier wordt verzonden via de mail of afgegeven aan de cliënt)

Deze anamneselijst wordt doorgenomen en besproken met de cliënt en aangevuld met de gegevens uit het gesprek. Aan de hand van de verstrekte gegevens en het gesprek wordt de mogelijk oorzaak van de klachten vastgesteld. Hiermee krijgen wij duidelijkheid over welke behandeling of behandelingen die wij kunnen gaan uitvoeren het beste passen en in welke volgorde de behandelingen moeten plaatsvinden. Doordat wij meerdere behandelingen aanbieden is er een scala aan mogelijkheden waarmee de cliënten van hun klachten afgeholpen kunnen worden, prettiger in hun vel zitten en zelfbewuster worden. Een tekort aan energie kan worden gelenigd door toevoer van universele levensenergie (bv.de Jassentechniek, counseling, massages ,Quantum Touch en Reiki) en het opheffen van blokkades waardoor de doorstroming van energie wordt bevorderd en het lichaam in staat wordt gesteld zich zo goed mogelijk te herstellen.

Communicatie (prikkeloverdracht)

De prikkeloverdracht wordt verzorgd door het zenuwstelsel. Dit zenuwstelsel stuurt de lichaamsfuncties aan (communicatie van het lichaam). De hersenen communiceren door middel van prikkels (deze worden doorgegeven aan het lichaam).
Wanneer dit niet goed werkt ontstaan er blokkades. Deze blokkades zorgen voor lichamelijke en geestelijke klachten.
Blokkades in het energiesysteem kunnen worden opgeheven door de Jassentechniek, reflexmassage, hot-coldstonemassage, metamorfosemassage, Quantum Touch en Reiki.


Drainage

Toxinen (gifstoffen) kunnen er voor zorgen dat de effectiviteit van behandelingen verminderd worden of zelfs helemaal teniet gedaan worden.

De aanwezigheid van deze toxinen heeft tot gevolg dat het immuunsysteem wordt ondermijnd, hetgeen leidt tot fysieke klachten.

Behandelingen hebben meestal tot gevolg dat er toxische stoffen (giffen) vrijkomen in het lichaam van de cliënt. Daarom adviseren wij decliënt veel water te drinken na de behandeling om deze stoffen zo snel mogelijk kwijt te raken.

Vaak merken wij ook dat veel klachten worden veroorzaakt doordat er veel energetische restenergieën en vervuilingen van medicijnen, vaccinaties, voedsel etc. in het lichaam aanwezig zijn. Deze kunnen verwijderd worden door de toepassing van de Jassentechniek, Quantum Touch en Reiki.


Voeding

Gezondheid kan alleen worden gehandhaafd in een lichaam dat van de juiste stoffen wordt voorzien en op de juiste manier wordt behandeld. Vanuit het intakegesprek en de anamneselijst kunnen wij een beeld vormen van hoe deze zaken bij de cliënt liggen.

Mochten er naar onze mening correcties noodzakelijk zijn, dan bespreken wij dit met de cliënt, bijvoorbeeld door het innemen van bepaalde vitaminen en mineralen.

EXTRA

Beweging

IMG_4046.JPG

Beweging is heel erg belangrijk voor lichaam en geest. Wij adviseren dan ook altijd aan iedereen (voor zover mogelijk) elke dag te bewegen (een half uur per dag is goed en anders datgene wat mogelijk is). Door wandelen,lopen en oefeningen kunnen cliënten de noodzakelijke dagelijkse beweging krijgen. Wij zijn dan ook van plan om samen met cliënten die daar interesse in hebben te gaan wandelen, lopen of zwemmen.

Oefeningen kunnen onder toezicht in onze praktijk uitgevoerd worden op één van de aanwezige apparaten.

IMG_4050.JPG